[IRC-logo]


Op deze pagina staan de regels waaraan bots moeten voldoen willen ze worden toe gelaten tot irc.sci.kun.nl. Op alle andere NL servers zijn geen bots toegestaan. Als je denkt dat jouw bot aan deze regels voldoet kun je een mailtje sturen naar: irc@sci.kun.nl. Pas nadat toestemming is verleend mag je bot laten connecten naar irc.sci.kun.nl

De permissie om een bot te runnen kan op ieder moment worden ingetrokken. Als er overlast ontstaat door de hoeveelheid bots die connect (bijv. door hoge serverloads).

Deze regel geldt niet voor zogenmaamde clonebots deze worden direct geband.

De regels

  1. De berheerder van de bot moet een login in nederland hebben.
  2. Er moeten overdag (van 10-17 uur) gemiddeld meer dan 15 mensen op het kanaal van de bot aanwezig zijn.
  3. Op het kanaal moet het aantal nederlanders gemiddeld groter zijn dan 75 %.
  4. De bot mag maar op 1 kanaal actief zijn.
  5. Maar 1 bot per kanaal. Hierbij krijgen de meer geaccepteerde bots voorrang.
  6. De bot moet draaien onder de naam van de beheerder en liefst met identd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de bots. Dus als je met of zonder reden wordt gekickt dan is dat jammer, maar daaraan doen we niks. Als je voelt dat je echt wordt benadeeld meld je dan maar bij de eigenaar van de desbetreffende bot.

De volgende bots is toestemming verleend om naar irc.sci.kun.nl te connecten:


[IRC-icon] Terug naar de irc-pagina.